PRZYIMKI Z CELOWNIKIEM, CZYLI DATIV’EM

Jeśli przyimki z Dativ’em sprawiały Ci kiedyś trudności, to po tym artykule wszystko powinno być jasne. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest Dativ  🙄 . Dativ, to celownik, który odpowiada na pytania: komu, czemu? gdzie? A rodzajniki w celowniku wyglądają następująco:

Warto żebyś sobie zapamiętała lub zapamiętał, że zawsze jeśli chcesz zbudować zdanie z czasownikiem „helfen”, czyli „pomagać”, to zawsze będzie celownik  :-), np:

  • Ich helfe dem Vater. (der Vater)
  • Ich helfe der Freundin. (die Freundin)
  • Ich helfe dem Kind. (das Kind)
  • Ich helfe den Kindern. (die Kinder)

Prawda, że proste! To teraz możemy przejść do samych przyimków z Dativ’em! I na start świetny skrót! Naucz się tego wierszyka: AUS, BEI, MIT, NACH, SEIT, VON, ZU brauchen Dativ, das weißt du! Prawda, że to świetny skrót?? Jeśli już umiesz ten wierszyk, a mam nadzieję, że jak powtórzysz go sobie w głowie z 4,5 razy, to będzie już Ci dźwięczał w uszach, to możemy przejść do szczegółów, co tak naprawdę oznaczają te przyimki i w jakich sytuacjach je stosujemy  🙂 

 ➡ AUS –  Z, ZE ŚRODKA 
Sie geht um 9:00 Uhr aus dem Haus.
Er trinkt Cola aus der Flasche.
Der Tisch ist aus Metall. (Material) – „aus” używamy zawsze, gdy podajemy, że coś jest z jakiegoś materiału i wtedy opuszczamy rodzajnik np: aus Metall, aus Seide -> patrz nasze kawinarium  🙂 

➡ BEI – U, PRZY
Ich bleibe heute bei Katrin.
Er arbeitet bei Siemens. – czyli nasze „pracować u kogoś”. W języku niemieckim używając „bei” podajemy nazwę firmy, rzadziej używa się w tym kontekście przyimka „in” np „in Siemens” -> patrz nasze kawinarium  🙂 
Potsdam liegt bei Berlin.

 ➡ MIT – Z (KIM, CZYM) lub ZA POMOCĄ (czegoś)
Ich fahre mit dem Freund in die Stadt.
Er fährt mit dem Bus.
Ich schreibe mit dem Kuli.

 ➡ NACH – DO (PAŃSTWA, MIASTA), PO (W SENSIE CZASOWYM)
Sie fahren am Wochenende nach Deutschland.
Es ist fünf nach sechs.
Nach dem Essen schlafe ich ein bisschen 

 ➡ SEIT – OD (POCZĄTEK ZDARZENIA W PRZESZŁOŚCI I TRWA DO DZISIAJ)
Seit einem Jahr wohne ich in Dresden.

 ➡ VON – OD
Sie kommt gerade von dem Arzt.
Die Schwester von meiner Freundin heiratet morgen.

 ➡ ZU – DO (MIEJSCA W MIEŚCIE)
Ich fahre zum Bahnhof.
Wir fahren zu meinen Eltern.

I dobrneliśmy do końca! Umiesz już wszystko? Sprawdź się w poniższym ćwiczeniu!  🙂 

Ćwiczenie 1: Uzupełnij przyimki z celownikiem oraz rodzajnik:

  1. der Arzt                                                                       3. die Nachbarin

         Er geht heute zum Arzt.                                                  Sie geht z___ Nachbarin.

         Er ist jetzt b___ Arzt.                                                       Sie ist gerade b_____ Nachbarin.

         Er kommt gerade v___ Arzt.                                           Sie kommt v_____ Nachbarin.

      2. das Stadion                                                               4. die Freunde (l.mn.)

         Sie gehen jetzt z___ Stadion.                                         Sie gehen z____ Freunden.

         Wir kommen v___ Stadion.                                             Sie sind jetzt b_____ Freunden.

Ćwiczenie 2: Uzupełnij przyimki z celownikiem oraz rodzajnik:

   – Wie ist dein Weg zur Arbeit? Wann gehst du ___________ Haus?

–  Um Viertel _____ sechs. Ich gehe später ________ Bahnhof und fahre _______ Zug.

–  Fährst du dann lange mit ______ Zug?

–  Ja, aber das ist kein Problem. Das mache ich schon _____ sechs Jahren. Ich möchte nicht umziehen.

 


 

Rozwiązanie ćwiczeń:

ćwiczenie 1: zum Arzt, beim Arzt, vom Arzt // zum Stadion, vom Stadiom // zur Nachbarin, bei der Nachbarin, von der Nachbarin // zu den Freunden, bei den Freunden

ćwiczenie 2: nach, nach, zum, mit dem, mit dem, seit

 

 

Kursy grupowe WOW online

Lekcja indywidualna online

Lekcja w parze online

Konwersacje online

Niemiecki biznesowy online